Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η SuperAlloys® Engineering σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητά τους. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο ή/και να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.superalloys-eng.com.
Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα shop.superalloys-eng.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των ενεργειών σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων και την ενημέρωση τους σχετικά με τα νέες υπηρεσίες και προσφορές εφόσον βέβαια οι ίδιοι το επιθυμούν .

Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα της ανάκλησης της ήδη δοθείσας συναίνεσης προς επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 7 του Ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων(GDPR). Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι προαναφερθέντες εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολή της επιχείρησης και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο (σύμφωνα με το αρ. 6 των γενικών αρχών του Κανονισμού (ΕΕ 2016/679). Ο πελάτης σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα έχει επίσης τα κάτωθι δικαιώματα και δυνατότητα άσκησης αυτών σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα των γενικών αρχών του 2016/679 :

Δικαίωμα ενημέρωσης και πληροφοριών (αρ. 12,13,14) – Δικαίωμα εναντίωσης (αρ.21) – Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα (αρ. 15) – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (αρ.16 GDPR) – Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (αρ.17) – Δικαίωμα περιορισμού των στοιχείων της επεξεργασίας (αρ.18) – Δικαίωμα της φορητότητας, δηλαδή της μεταφοράς των προσωπικών του δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο(αρ.20).

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών θα τηρούνται από την επιχείρηση ή τους εκτελούντες την επεξεργασία ή επεξεργασία για λογαριασμό της για όσο χρόνο προβλέπεται από το αρχείο δραστηριοτήτων σύμφωνα με το αρ. 30 του 2016/679.

Η επιχείρηση  SuperAlloys® Engineering διευκρινίζει για μια ακόμη φορά ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών και οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πως η χρήση δεν αποσκοπεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων, αλλά αποκλειστικά και μόνο διευκολύνει τη διαχείριση των ως άνω αναφερόμενων λειτουργιών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από το χρήστη δεν κοινοποιούνται ούτε πωλούνται σε τρίτους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και διαγραφής  των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι έχει το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12 ν. 2472/1997) και το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13 ν. 2472/1997)  για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με τη SuperAlloys® Engineering στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@superalloys-eng.com  ή στο τηλέφωνο 2310789215.

Τέλος, επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο shop.superalloys-eng.com ενδέχεται να υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Η SuperAlloys® Engineering δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Χρήση Cookies

Το site shop.superalloys-eng.com χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com.