Οροι Χρησης

Η εταιρεία με την επωνυμία SuperAlloys® Engineering, («εμείς») διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://www.shop.superalloys-eng.com/ (εφεξής «η ιστοσελίδα»).

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, που ανήκει στη SuperAlloys® Engineering. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εσείς, ως Χρήστης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους κατωτέρω Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα. Οι  συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης, μπορεί να τροποποιηθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συχνότητα χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης αναρτώνται πάντα στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

  1. Καλόπιστη χρήση του ιστοτόπου

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, απαγορεύεται :

  • η δημοσίευση ακατάλληλου περιεχομένου
  • η παραβίαση νόμων, δικαιωμάτων τρίτων ή των πολιτικών μας
  • η χρήση ψεύτικου, ανακριβούς, παραπλανητικού, δυσφημιστικού ή προσβλητικού περιεχομένου
  • η διανομή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ανεπιθύμητων ή μαζικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλυσίδων επιστολών ή προγραμμάτων πυραμίδας
  • η διασπορά ιών ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογιών που ενδέχεται να βλάψουν την ιστοσελίδα, τα συμφέροντα ή την ιδιοκτησία των χρηστών της SuperAlloys® Engineering (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας) ή είναι παράνομη, απειλητική, καταχρηστική, δυσφημιστική, επεμβατική της ιδιωτικής ζωής, χυδαία, άσεμνη ή που μπορεί να παρενοχλήσει ή να προκαλέσει δυσφορία ή ταλαιπωρία ή να προκαλέσει μίσος για οποιοδήποτε άτομο
  • η απόπειρα τροποποίησης, μετάφρασης, προσαρμογής, επεξεργασίας, αποσύνθεσης, αποσυναρμολόγησης ή αναστροφής μηχανικών προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα
  • η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή δικαιωμάτων ή περιεχομένου από την παρούσα ιστοσελίδα ή τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας της SuperAlloys® Engineering.
  • η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

 

2. Ευθύνη & αποζημίωση

Η SuperAlloys® Engineering λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διατηρήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση του περιεχομένου της και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε κίνδυνο ή ζημιά από τη χρήση του περιεχομένου αυτού. Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας, δεν υπάρχουν εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι που είναι δεσμευτικοί για την ίδια, εκτός από τις ρητές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η SuperAlloys® Engineering δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση: (α) μη διαθεσιμότητας, μη εκτέλεσης, κακής απόδοσης υπηρεσιών από τρίτους παρόχους ή / και χειραγώγησης τρίτων, (β) πράξεις, παραλείψεις και σφάλματα τρίτων παρόχων, λάθη, προβλήματα ή άλλους περιορισμούς, ιούς κ.λπ. (γ) ανωτέρα βία και γεγονότα που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο μας.

Ο χρήστης, συμφωνεί να μη βλάψει, να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί τη SuperAlloys® Engineering για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στη SuperAlloys® Engineering και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγου έργου που βασίζεται σε αυτό το περιεχόμενο, καθώς και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, εκ νέου δημοσίευση, μεταφόρτωση ή λήψη, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SuperAlloys® Engineering. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που παρέχονται που περιγράφουν την ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν την επωνυμία ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της SuperAlloys® Engineering αντίστοιχα και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης σε τρίτους.

 

3. Υπερσύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους που συνδέονται με άλλους ιστότοπους. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά και ατομικά υπεύθυνοι για την πλοήγησή τους σε αυτούς τους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση υπερσυνδέσμων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, ούτε για τις πληροφορίες που ενδεχομένως περιέχονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την επίσκεψη / χρήση των υπερσυνδέσμων, ο χρήστης θα αναφέρεται απευθείας στους σχετικούς ιστότοπους και σελίδες, που φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

4. Πολιτική Απορρήτου

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου.

 

5. Πολιτική Cookies

Με την παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αναγνώρισης χρήστη, όπως τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 

6. Εφαρμοστέo Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη SuperAlloys® Engineering σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν προσπάθειες για την φιλική επίλυση τυχόν διαφωνιών που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε διαφορά ή ασυμφωνία που προκύπτει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης, θα επιλυθεί στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα, προσωρινές εντολές κράτησης και διαφορές που προκύπτουν από αδικοπραξίες. Εάν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω όρους δεν μπορεί να εφαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.

 

7. Τροποποιήσεις

Η SuperAlloys® Engineering διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Η SuperAlloys® Engineering μπορεί να τροποποιεί περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις και να βελτιώνει τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της. Τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις θα δημοσιευθούν στην παρούσα ιστοσελίδα με ένδειξη της σχετικής ημερομηνίας, προκειμένου να υποδειχθεί η πιο ενημερωμένη έκδοση.